Söndag 28 aug 2011

2014-04-07   Ryan Provecnher

Hösten första söndags pass

Medley/Distans

ca 3800-4400

Läs vidare  

Torsdag 9 juni 2011

2014-04-07   Ryan Provecnher

4200m
Viktig att man kan simma en kontrollerat progressiv 1-3
Mycket ben på slutet

Läs vidare  

Torsdag 1 sept 2011

2014-04-07   Ryan Provecnher

Återhämtning

ca 4000m

Läs vidare  

Tisdag 30 aug 2011

2014-04-07   Ryan Provecnher

Medley / Spec

ca 4000m

Läs vidare  

Torsdag 16 juni 2011

2014-04-07   Ryan Provecnher

Siste Masters pass innan sommar, hoppas för många deltagare

(OBS Jourträning)

ca 3000m

Läs vidare