V41 - 2013

2014-04-07   Ryan Provencher

Vi är upp till upp till 7st anmälde till Masters-SM i Jönköping, 4 herrar och 3 damer.  Jag vill gärna vet om ni ska simma eller inte så vi kan boka rätt antal rum och bussar.  Vilket gren ni vill simma behöver jag inte till den 27 okt.  Glöm inte skriver om ni vill vara med lagkapp eller inte.

 

Coach Ryan är tillbaka på träning denna vecka efter 5 veckor vila.  Men missa söndags träning så någon måste ta med passet.

Tisdag (2200)
200 vf
4 x 25 sk v 10s
4x 25 shooters med fenor st 45
4x 25 Hx st 45
50 lös

9x50 (Pyramid 50 fr)
3-5-7-9-11-9-7-5-3 hårt armtag resten lös st 1:15
200 lös

4x (50 max med fenor + 150 lös) st 4:00

200 bad

 

onsdag (2400)
200 vf 
100 ben
100 medley tek
12x 25 various sprints

3x (4x 25) st 45 1- spec, 2- fri, 3 - vf
1 = spec
2 = acc
3 = @100
4 = a2

100 lös

4 x (100 MAX + 200 lös) ingen start tid, vi kör näste när de flesta är klart med 200'r


Torsdag (3550)
200 vf
100 medley tek
4x 100 MDPS 5-8m undervatten kick vaje 25
4x 25 shooters med fenor

10x 50 25 max + 25 lös  ben med fenor st1:15-1:30  
50 lös

8x 50 a2 st :50-1:00
30 vila
4x 25 udda lös, jämna MAX st :45
50 lös

 6x 75 a2 st1:20-1:30
30s vila
6x 25 udda lös, jämna MAX st:45
50 lös

 6x 100 prog 1-3 BPI+20
1:00 vila
8x 25 udda lös, jämna MAX st:45

200 bad


Söndag

Masters (4800) distans (4000) vuxencrawl (2800)
5x 200 ss, tek, ben, medely, arm
8x25 various sprints

6x 50 udda a3 bröst, jämna a2 fri st 1:00-1:10
200 medley a2 med a3 bröst

6x 50 udda a3 rygg, jämna a2 fri st 1:00
200 medley a2 med a3 rygg

6x 50 udda a3 fjäril, jämna a2 fri st 1:00-1:10
200 medley a2 med a3 fjäril

6x 50 udda a3 fri, jämna a2 fri st 1:00-1:10
200 medley a2 med a3 fri


30s vila genom
200 a2 ben med fenor 
50 hårt arm
150 a3 ben  med fenor
100 a4 arm 
100 a4 ben  med fenor
50 a3 arm
50 hårt ben  med fenor
200 a2 arm

200 vf
200 ben/tek
100 vf

4x 100 BPI+20 Prog 1-4
4x 100 ben med fenor Prog 1-4 BPI+35
4x 25 Shooters st :45
100 lös

3x 300 fr (BPI Testsim)
Simma hårt men jämt genom.
Räkna ut er BPI à snitt tid plus 10s avrundat upp eller ner till närmaste 5s.
1:37 snitt fart + 10 = 1:47 närmaste till 1:45
1:15/1:16 snitt fart + 10 = 1:25/1:26 närmaste till 1:25

 6x50 st 1:00-1:20 a2à lös

 2 x (3x100 Prog 1-3  BPI+20 + 100 lös vila 30s)

 6x50 25 tek + 25 ss st 1:00-1:30  bad

 

200 vf
200 ben/tek
100 vf

4x 50 BPI+20 Prog 1-4
4x 50 ben med fenor Prog 1-4 st 1:30
4x 25 Shooters st :45
100 lös

3x 300 fr (BPI Testsim)
Simma hårt men jämt genom.
Räkna ut er BPI à snitt tid plus 10s avrundat upp eller ner till närmaste 5s.
1:37 snitt fart + 10 = 1:47 närmaste till 1:45
1:15/1:16 snitt fart + 10 = 1:25/1:26 närmaste till 1:25

4x50 st 1:00-1:20 a2à lös

3x100 Prog 1-3  BPI+20 

6x50 25 tek + 25 ss st 1:00-1:30  bad