100x100 (2014)

2020-11-21   Ryan Provecnher

Även i år kommer vi att simma 100x100.

Denna gång har vi bokat banor den 4 jan kl 08:00-11:00.  Och Samma som innan är det helt frivilig om man vill skala ner 100'r till 75'r eller 50'r.  man få även skala ner antalet.

Vi har 7 banor från kl 08-10 och sedan bara 3 banor från kl 10-11.  De som sikte på 100x100 simma bana 1-3 och övriga bana 4-7.

Anmäla här, på facebook eller skicka en mail till Ryan.