V8 - 2016 (sportlov)

2016-10-19   Ryan Provencher

Sportlov och siste hårda vecka i februari.  Hoppas alla som är hemma hinner till träning denna vecka ;)

Vi har 5 banor på tisdag och 3 banor på onsdag!!!  Så oavsett vilket grupp du träna med i Masters så är det öppet för alla dessa två dagar.

På tisdag ta vi ca20min att träna vändningar efter insim.

Tisdag  (3700)
200 ss  50 fr + 50 ej fr
200 tek 50 fr + 50 3j fr
200 ben 50 fr + 50 ej fr
200 vf 25 tek + 25 ss
8x25 various sprints st :40

20x25 start i mitten med bra vändningar  st :45 (för de som vill har hjälp
alt
10x50 start i mitten med bra vändningar  st 1:00-1:05

10x 100 udda fri/ jämna rygg a2 med överdrivat benspark st 1:40-2:00
8x 75 acc st 1:15-1:30
6x 50 a3    udda fri st :55 /  jämna ej fri st 1:00 
4x 25 under vatten st 1:00

200 bad

Onsdag  (2250)
200 vf
200 ben
200 25 tek/25 ss
8x 25 various sprints st :40

5x 
25 max st :40
50 tek st 1:00
75 acc upp till max st 1:30-1:40
100 lös

4x50 lös st 1:00-1:15

 

Torsdag  (4000)
200 vf
4x50 sk/ss
4x50 ben/ss
4x50 tek/ss
6x 50 prog 1-3 st 1:00

100  a2 BPI+15
4x 25 a4 spec st :30  

200  a2 BPI+10
4x 25 a4 spec st :30  

300  a2 Hx BPI+10
4x 25 a4 spec st :30  

400  a2 arm BPI+5
4x 25 a4 vf st :30  

500  a2 Hx  st 8:00   
4x 25    a4 spec  st :30 

600  a2 arm  st 9:00  
4 x 25    a4 spec st:30 

200 bad

Fredag (2250)
200 vf vila 10s
200 ben med fenor vila 10s
200 25 tek/25 ss vila 10s
8x 25 various sprints start i mitten st :45

5x 
25 max st :40
50 tek st 1:00
75 acc upp till max de siste 10m st 1:45
100 lös

4x50 lös st 1:00-1:15

Söndag

Masters (4450) Masters Nybörjare (3700)

2x (200 vf  + 4x25 (1-sk, 2, tek) st :40  + 3x50 prog 1-3 st 1:00 )

4x
100 a2 ben vila 15-30s
4x25 max ben med fenor st:40
30-60s vila

12x 75 broken  )25 max + 5s  + 50 a3)  BPI

50 lös

4x
200 a2 arm  BPI+5
4x50 a3 arm st :50
30-60s vila

200 bad

2x (200 vf  + 4x25 (1-sk, 2, tek) st :40  + 3x50 prog 1-3 st 1:00 )

3x
100 a2 ben vila 15-30s
4x25 max ben med fenor st:40
30-60s vila

10x 75 broken  )25 max + 5s  + 50 a3)  BPI

50 lös

3x
200 a2 arm  BPI+5
4x50 a3 arm st 1:00
30-60s vila

200 bad