V43 - 2016

2016-12-28   Ryan Provencher

Nästa vecka har vi lite extra träning så kolla in på Ändrade träningstider.

SM anmälning ska skickas till Ryan senaste den 2 nov

Tisdag (3300)
200 vf
6x (50 tek + 25 sk + 50 acc) vila 15s
200 arm
12x 25 start i mitten vf a3  st:40
200 ben

8x 50  (25 sittande sk med dolme + 25 acc) vila 15s
50 lös

4x  (1- fr, 2- spec, 3 - ben, 4- arm)
5 x 50 st 1:30 + 100 lös
Shooter + a2
25 @100 + a2
35 @100 + a2
50 MDPS
50 max

200 bad

Onsdag (2200)
200 vf
200 arm
200 ben/tek
200 sk/ss

4x (4x 25 under vatten med fenor) st :40-:45  Medley
8x 25 fr arm st:35 udda acc, jämna halv lös halv hårt8x 25 shooter start :40
12x 25 spec st :50-1:00  90%
200 bad

 
Torsdag (3500)
4x 200  ss/arm/ben/medley tek
8x 25 shooters med fenor st :40
4x (5x 25) arm st :45
1 = MDPS
2 = 10m max
3 = 15m max
4 = 25 @100
5 = lös

3x (3x (100  med fenor + 100 lös))
25 max vila 10s  + 50 @200 vila 5s + 25 lös
200 lös

Fredag (2200)
200 vf
200 arm
200 ben/tek
200 sk/ss

4x (4x 25 under vatten med fenor) st :40-:45  
8x 25 fr arm st:35 udda acc, jämna halv lös halv hårt8x 25 shooter start :40
12x 25 spec st :50-1:00  90%
200 bad

 

Söndag (ca 3000-4000)
200 vf
200 arm
200 ben
200 medley tek
200 vf

"One Minute Man" skrivat av Micke Rosén
Man simma 100m “Max” 
Den första i varje banan vilar en minut, därefter simma man en ny 100m MAX!  Alla som simma efter behålla sin 5s lucka.

Vi köra så många vi hinner på 60min
Bana 1 --> under 1:10 på träning
Bana 2 --> under 1:20 på träning
Bana 3 --> under 1:30 på träning
Bana 4 --> under 1:40 på träning
Bana 5 --> under 1:50 på träning
Bana 6 --> under 2:00 på träning

200 bad