V21 - 2012

2014-04-07   Ryan Provencher

Glöm inte Sommarfesten och att anmäla om ni kommer via mail eller facebook event

Onsdag är återhämtning istället för sprint denna vecka.

Nu finns där en 1000m bana ut i Växjösjön.  Prata med Ryan om du är intresserade att simma OW.

Tisdag (3300)

 

400 vf
4x 75 sk/ben/tek  medley
3x100 prog 1-3

2x broken 4 ss + 4 ben
4x 100 Prog 1-4 st 2:00-2:30 + 50 lös
1= X
2= 5s @ 50
3= 10s @ 50
4= 15s @ 50

200 lös

Med fenor
6x 50 fr prog 1-3 st :50-1:00
2x 100 DPS fr arm 1:35-1:50
4x 50 br med kick prog 1-4 st 1:00-1:20
2x 100 DPS fr st 1:35-1:50
2x 50 rygg st :50-1:10
2x 100 DPS free st 1:35-1:50
1:00 rest
50 fj/fr max

200 bad

 

 

Onsdag (2500)
 200 ss
200 ben
200 arm
100 sk

4x (200, 100, 100, 50)  

200 fj ben på rygg 
100 medley tek
100 vf a2
50 fr utan andas ;)

200 fr ben med paddler utan plattan
100 MDPS arm
100 vf a2
50 över/under

200 fj ben med fenor
100 medley tek
100 vf a2
50 fr utan andas

200 fr ben med paddlar utan platta
100 MDPS arm
100 vf a2
50 över/under

 

Torsdag (4000)

100 ss
200 medley tek
100 fr

6 x 100 prog 1-3 BPI +20 4-6 BPI +10

3 x
300: fr st BPI +10
2x 150 medley utan fr BPI+20  prog 1-2
3x 100 vila 10-15s  50+50, 75+25, 100 --medley

6 x 50 2st BPI +5, 2st BPI +10, 2st BPI +15

 

Söndag (4500)
100 ss
200 medley ben
100 fr
3x 200 Prog 1-3  BPI +5 

4x
4x 100 fr
Rd 1 BPI +10
Rd 2 BPI +5
Rd 3 BPI 
Rd 4 BPI -5  ska var jobbig
7 x 50: on BASE - 0:20
1 - fr a2
2-6  rund 1 fj, ry 2, br 3, fr 4
7 lös
5 x 100 arm BPI+5, 10, 15, 20, 25