V15 - 2021

2021-04-27   Ryan Provencher

OBS vi har ingen masters träning på söndag, men att ni som brukar simma söndag är välkommen till tisdag den 13 april medley pass eller onsdags den 14 april sprint pass denna vecka.

 

Risk att Ryan missa träning både tisdag och onsdag denna vecka. 

Tisdag (4050m)
400 vf
200 medley ss/tek
3x 200 ben prog 1-3 BPI+15
200 arm
8x 75 udda fr / jämna rullande medley st 1:30

400 medley med fenor

3x 150 medley prog 1-3 (minus fri) BPIx2
12x 50  medley ordning (12.5 ben + 12.5 max) st 1:00-1:15
16x 25  vf a3 (4st  st :25, :30, :35, :40)

4x 50 mini medley st 1:05

 

Onsdag (2500m)
300 vf
300 sk/ben/tek med fenor
300 arm
12x 50 prog 1-3 st 1:00

4x (8x25 st :30) + 1 min vila

8x 25 lös st :30

 

Torsdag (3900m)
500 vf
4x 75 sk/ben/tek
4x 150 v15s
1 arm
2 25 fj/ry
3 25 ry/br
4 25 br/fr

2x a3  (1 - ss / 2 - vf) alla banor samma starttider
200 fr st 4:00
150 fr st 3:00
100 fr st 2:00
50 fr st 1:00

200 lös

4x 225 medley (75 fj, 75, rygg, 75 br, 75 fr) st 4:00-5:00

8x50 vf udda a2 / jämna max st1:00-1:05

200 bad

 

Söndag - Ingen träning