V13 - 2023

2023-03-24   Ryan Provencher

Årsmöte på onsdag för ni som är anmälde. 

Vi träna som vanlig till påsk sedan lägga vi till lite mer distans/kondition series fram till start of OW.

Ingen Coach Ryan v13-v14

 

 

Tisdag (3850m)
400 vf
3x (3x 50)
     1 = sk / tek
     2 = ben
     3 = ss

4x 25 tombstone med fenor hårt st :40
50 lös
4x 50 arm st :50 a3
50 lös
5x 50 ben utan fenor a3 st 1:15
50 lös
5x 50 ben med fenor (25 max + 25 lös) st 1:15
100 lös
5x 50 ben med fenor st 1:30  udda max, jämna lös
100 lös
100 ben utan fenor max på tid
100 lös

10x 100 arm BPI+5

200 bad

 

Onsdag (2500m)
400 vf
8x 25 acc st :40

4x
25 Max st :40
50 @100 st 1:05
100 @200 pace
100-200 lös

 

Torsdag (4000m)
200 vf
8x 50 ben st 1:00-1:15
4x (4x 25) st :40 (tek, acc, 1/2 lös 1/2 hårt, a3)
50 lös

4x 100 a3 medley BPI + 20
4x 50 spec st 1:05 udda @100, jämna lös
4x 25 spec ingen andning st :40
30s vila
4x 50 spec st 1:05 udda @100, jämna lös
4x 100 medley a3 BPI + 20
50 lös

spec med fenor hela detta series
4x 100 ben med fenor BPI+15
4x 50 ss med fenor st 1:00 udda @100, jämna lös
4x 25 shooters med fenor st :40
30s vila
4x 50 ss med fenor st 1:00 udda @100, jämna lös
4x 100 ben med fenor BPI+15
100 lös

 

Söndag (4100m)
300  (50 fr + 50 ej fri)
300 arm (domel utan paddlar)
300 (50 tek fri + 50 tek ej fri)

4x200 neg BPI+15
50 lös

3x200 (50a2 + 150a3) BPI+15
50 lös

15x100 ss (@1500) BPI +10

200 bad