V10 - 2023

2023-03-13   Ryan Provencher

Mindre än två veckor kvar till SM i Stenungssund. Totalt bli det 9st simmare, 43 individstart och 4 lagkapper.

Toppning inledds för ni som tävla, lite jobbigare för ni andra :) 

Coach Ryan kommer att stå på kanten resten av mars pga sjukdom så vill du få lite extra hjälp bara säg till innan passet.

 

Tisdag  

SM simmare 1700 + insim Övriga 3100m + insim och bad

20min vf insim

4x:
50-100 simmare
100 Fast st 2:00
75 lös vila 10s
50 Fast vila 10s
75 lös st 2:30

alt 

100-200 simmare
100 Fast st 2:00
75 lös v10s
75 Fast v10s
50 lös st 2:00

Pace simning?
Startar?

5x 100 a4, a3, a2, bad, bad

20 min vf insim
12x 25 Prog 1-3 st:40

400 a2 BPI+5
2x 200 neg BPI+10
4x 100 acc BPI+10
8x 50 prog 1-4 st:55
16x 25 @90% st:35

200 a2
2x 100 neg
4x 50 acc
8x 25 @90%

bad

 
Onsdag  (1200 + insim)
20 min vf insim
8x 25 shooters med fenor st:35

4x  (50 MAX + 100 lös)  st 4:00
(alt 2x 100 + 100 lös eller en broken 200 vi har 3 banor så vi kan göra lite olika)

100 vf max från dyk

6x 50 vf lös  st1:15

 

Torsdag 

SM simmare 1900 + insim övriga 3100m + insim + bad

20 min vf insim

8x 25 a3 st :45
100 hårt
200 lös

6x 25 a3 st :45
100 max broken 50 v15s + 25 v15s + 25   
200 lös

4x 25 a3 st:45
50 MAX 
100 lös

2x 25 a3 st :40
50 max broken v15s
100 lös

Pace simning?
Startar?

5x100 lös (medley, fr, tek, ben, bad) v15s

 

20 min vf insim

4x (4x 25 prog 1-3 + 1 lös st:40) medley ordning
8x 50 spec (25 hårt + 25 lös) st 1:00
100 medley a2 (ej lös)

12x 200 udda meldely a3 / jämna arm a2 BPI+20

bad

 

Söndag

1300 + insim icke SM simmare  3700m
20min vf insim

5x 100 st 2:00-2:30 (25 MAX + 75 lös)

100 bad

4x 50 spec prog 1-Max från start st 2:00

8x 12.5 spec max + 37.5 lös  från start st 2:00

2x 200 spec 85-90% 75+75+50 v10s 

Lagkapper/Start eller pace?

Bad

200 vf

2x
100 BPI +15
4x75 sk/ben/tek v10s
3x50 prog 1-3 st 1:05

200 max på tid

100 lös

12x 100 fri BPI+10 (3x [3 a2 + 1 Max])

100 lös

12x 50 BPI-20  (3x [3 fast + 1 a2])

200 lös