Söndag 25 sept 2011

2014-04-07   Ryan Provencher

Distans / Medley

800m Test sim med 50 mellan tider för de som vill

ca 4000

3x ( 200 vf st 3:00-3:30+ 4x25 sk/ben/tek 5s vila+ 3x50 prog 1-3 st 1:00

** 800m test sim för de som vill start kl 09:10**

Distans Medley

3 x 800

  1 - a2 arm  ca vila 20-30s
  2- ss neg ca vila 20-30s
  3- a3  Broken 15s vila varje 200       

3x200 medley/spec (ej fri)  prog 1-3 st 4:00

8x100 Medley a2  st 1:45-2:10

100 bad

3x100 fr  arm MDPS st 1:30-2:00

12 x 25  medley/spec  tek st :40

3x100 vf  st 1:30-2:00

250 bad