Onsdag 14 sept 2011

2014-04-07   Ryan Provencher

Sprint

ca 2600

200 vf
4x75 sk/ben/tek
9x50 prog 1-3 st 50-1:00

5x udda fri /  jämna medley/spec
2 x 50 st 1:00 a2
100 st 2:00 fast
  --> 100’r prog 1-5

5x ben spec
2 x 25's st :40
50 sprint st 1:15

150 bad